]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Ciepielów

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Ciepielów

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów

tel. (48) 378 80 80, fax (48) 378 80 79

e-mail: gmina@ciepielow.pl

Strona www: www.ciepielow.pl

Powierzchnia: 135,30 km2

Liczba mieszkańców: 5 940

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Ciepielów to gmina wiejska położona w południowo - wschodniej części województwa mazowieckiego. Siedziba gminy - Ciepielów leży w malowniczej dolinie rzeki Iłżanki i jest położona na szlaku komunikacyjnym Warszawa – Tarnobrzeg. Gmina Ciepielów wchodzi w skład powiatu lipskiego i jest członkiem Związku Gmin nad Iłżanką.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Dzięki ścisłej współpracy wójta z kolejnymi radami gminy począwszy od 2004 roku od podstaw zwodociągowano gminę, dodatkowo zabezpieczono nowe źródła ujęcia wody, między innymi poprzez modernizację i budowę nowoczesnej stacji uzdatnia wody. Przeprowadzono kompleksową termomodernizację oświetlenia ulicznego wraz z oświetleniem kościołów, parków i obiektów publicznych, zrekultywowano gminne składowisko odpadów, od 2005 roku funkcjonuje bezpłatna dla wszystkich mieszkańców segregacja i odbiór odpadów. Wybudowano ponad 50 km nowych dróg asfaltowych oraz wykonano chodniki z kostki brukowej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych. Dla najmłodszych wybudowano nowoczesne place zabaw, podjazdy dla osób niepełnosprawnych, uruchomiono bezpłatne kawiarenki internetowe. Na terenie gminy powstały nowe wielofunkcyjne boiska sportowe, wprowadzono system wizualizacji gminy, a w ramach członkostwa w Związku Gmin nad Iłżanką wykonano turystyczne szlaki rowerowe. Dążąc do zrównoważonego rozwoju, gmina wykorzystuje wszelkie możliwe okazje do pozyskania zewnętrznego dofinansowania. Gmina przoduje w pozyskiwaniu środków na realizację programów pomocowych z Unii Europejskiej. Pozyskano środki unijne między innymi na: budowę drogi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, na budowę stacji uzdatnia wody z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dodatkowo ze środków unijnych przeprowadzono kompleksową modernizację parku w Ciepielowie, zbudowano nowe parkingi i chodniki przy kościele i cmentarzu parafialnym w Ciepielowie oraz odnowiono centrum miejscowości Wielgie. Ze środków unijnych zmodernizowano budynki w Wielgiem i Pcinie, gdzie uruchomiono nowoczesny ośrodek fizjoterapeutyczny dla mieszkańców gminy oraz dom kultury. Gmina korzysta także ze środków unijnych w ramach realizacji programu kapitał ludzki, realizując zadania na terenie placówek oświatowych i w gminnym ośrodku pomocy społecznej.

Historia, dziedzictwo i kultura: Ciepielów jest położony przy północnej granicy powiatu lipskiego w punkcie przejścia historycznego traktu z Sandomierza do Warszawy przez rzekę Iłżankę, gdzie niegdyś mieściła się siedziba rozległych włości obszarniczych rodziny Kazanowskich. Dziedzic Ciepielowa rotmistrz Marcin Kazanowski w 1548 r. za przywilejem króla Zygmunta Augusta, założył na gruntach Ciepielowa miasteczko, które od swego herbu nazwał Ciepielowem. W 1597r. Zygmunt III nadał miastu przywilej na założenie cechów rzemieślniczych, dzięki czemu zaczął rozwijać się handel. Niestety pożar o nieustalonej dacie, prawdopodobnie pomiędzy 1597r. a 1627r. zniszczył miasto doszczętnie. W 1627 Zygmunt Kazanowski nadał miastu nowe przywileje i wyjednał u króla potwierdzenie przywileju lokalnego, nadając miastu prawo urządzania targów i czterech jarmarków oraz zwolnienie przez 20 lat z opłat. Około 1770r. Ciepielów przeszedł w ręce rodziny Denhoffów. W 1780r. dziedzicem Ciepielowa został Józef Karczewski starosta Liwski. Prawa miejskie Ciepielów utracił w 1869r. Podczas drugiej wojny światowej we wrześniu 1939r. pod Dąbrową w gminie Ciepielów nastąpił jeden z pierwszych mordów żołnierzy Polskich. Kościół Św. Wojciecha w Wielgiem Dla uczczenia śmierci poległych żołnierzy w miejscu bitwy pod Dąbrową samorząd gminny we współpracy z Komitetem Organizacyjnym Obchodów rocznicy mordu jeńców wojennych w Dąbrowie organizuje w miesiącu wrześniu coroczne obchody. W okresie okupacji Ciepielów był żywym ośrodkiem ruchu partyzanckiego, szczególnie grupy Batalionów Chłopskich.

Liczba wyświetleń: 492