]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Nur

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Nur

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Nur, ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur

Tel. 86 2779900, fax 86 2779901

e-mail: ugnur@gminanur.pl

Strona www: http://www.gminanur.pl

Powierzchnia: 96km2

Liczba mieszkańców: 3089

Położenie geograficzno-przyrodnicze:

Gmina Nur położona jest na styku dwóch obszarów: tarasu zalewowego Bugu (należącego do pasa Nizin Środkowopolskich, makroregionu Nizina Południowo Podlaska i mezoregionu Podlaski Przełom Bugu). Pozostała, większa część gminy znajduje się na terenie Wysoczyzny Podlasko-Białoruskiej, w makroregionie Nizina Północnopodlaska, w mezoregionie Wysoczyzna Wysokomazowiecka. Dolina Bugu na wysokości gminy Nur ma szerokość ok. 4-6 km, a głębokość wcięcia w wysoczyznę morenową wynosi do 30 m.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje:

Nur jest gminą typowo rolniczą. Na terenie gminy nie ma zakładów przemysłowych, ani wytwórczych na większą skalę. W ramach działalności trzeciego sektora gospodarki dominują usługi dla rolnictwa, drobny handel, transport i usługi budowlane. Według danych Urzędu Gminy w Nurze na terenie gminy funkcjonuje ogółem 1836 gospodarstwa. Wszystkie gospodarstwa na terenie gminy Nur należą do rolników indywidualnych, również znaczna część lasów należy do sektora prywatnego (ponad 85%). Głównym kierunkiem hodowli zwierząt na terenie gminy jest hodowla bydła mlecznego. Inwestycje głównie wodociągowe i drogowe. Pełnowymiarowa sala gimnastyczna w Nurze, boisko Orlik, zmodernizowany rynek w Nurze, wyremontowane świetlice wiejskie.

Historia, dziedzictwo i kultura:

Nazwa miejscowości gminnej ma niewątpliwie związek z nazwą płynącej nieopodal rzeki Nurzec (d. nazwa Nur); ta zaś od prasłowian nero oznaczającego wodę. Skąpe dane źródłowe dotyczące miejscowości Nur z okresu średniowiecza nie pozwalają na bliższe scharakteryzowanie jej w tym okresie. Było to prawdopodobnie podgrodzie obsługujące znajdujący się nieopodal gród, zamieniony później w czasach księstwa Janusza I w zamek wznoszący się na górze i strzegący przeprawy przez Bug. Stanowił on też istotny punkt obronny Mazowsza strzegący przed napadami Jaćwingów, a po ich wytępieniu Litwinów. O randze zamku świadczy fakt uposażenia go w odległą o kilka kilometrów wieś Zaszków znaną z pisemnych przekazów już w 1254 roku. W XIII - XV wieku warownia nurska należała do systemu obronnego mającego chronić północne ziemie Mazowsza przedzagonami krzyżackimi, była ważnym ogniwem w tym systemie obok zamków w Pułtusku, Ciechanowie, Makowie i Zakroczymiu. Prawa miejskie oparte na prawie chełmińskim Nur uzyskał na początku wieku XV od księcia mazowieckiego Janusza I. Dokładna data nie jest znana, gdyż nie zachował się dokument lokacyjny. W oparciu o przekazy historyczne można wnioskować, że nastąpiło to ok. 1410 r., bowiem w 1416 roku Nur występował już jako miasto. Prawa te zostały potwierdzone przywilejem księcia Bolesława IV w 1434r. W tym czasie Nur uzyskał nową funkcję administracyjną został stolicą ziemi nurskiej podzielonej na 3 powiaty ze stolicami: w Kamieńcu (obecny Kamieńczyk n. Bugiem), Ostrowi i Nurze. Tutaj miał siedzibę wójt, rada i sąd miejski, a także odbywały się tu rozprawy sądów ziemskich i grodowych. Po włączeniu w 1526r. do Korony Nur staje się miastem królewskim. Terytorialnie należy do województwa mazowieckiego pozostając stolicą powiatu nurskiego oraz uzyskując rangę ośrodka ziemi nurskiej z wymienionymi wcześniej trzema powiatami. Mieszkańcy gorliwie zajmują się handlem. Plon roczny niewielkim kosztem zebrany z żyznej doliny, statkami spławiają do Gdańska.

Liczba wyświetleń: 387