]]>

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Czernice Borowe

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Czernice Borowe

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Czernice Borowe, ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe

tel./fax (23) 674 60 66

e-mail: sekretariat@czerniceborowe.pl

Strona www: www.czerniceborowe.pl

Powierzchnia: 12 031 ha

Liczba mieszkańców: 3 946

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Czernice Borowe leży w północnej części województwa mazowieckiego na granicy dwóch mezoregionów: Wzniesień Mławskich i Wysoczyzny Ciechanowskiej. Teren gminy jest równinny, lekko pofałdowany, tylko w północno - wschodniej części gminy lekko pagórkowaty. Dominujący składnik krajobrazu gminy stanowią pola uprawne z roślinnością śródpolną. Lasy gminy Czernice Borowe były niegdyś częścią rozległych obszarów leśnych. Powierzchnia lasów wynosi ogółem 1 026 ha / stanowi to 8,5 % obszaru /.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina ma charakter typowo rolniczy –89 % powierzchni to użytki rolne wysokich klas bonitacyjnych z przewagą upraw pszenicy, jęczmienia, pszenżyta, żyta, rzepaku i buraka cukrowego. Inwestycje: Na terenie Gminy Czernice Borowe realizowane są inwestycje w zakresie kanalizacji, tj. budowa przydomowych i zagrodowych oczyszczalni ścieków oraz budowa zbiorczej kanalizacji. Ponadto wykonano szereg remontów oraz budowy sieci dróg lokalnych. Dodatkowo zakupiono 2 samochody bojowe dla OSP w Rostkowie i Czernicach Borowych oraz wybudowano 2 zbiorniki retencyjne (w Obrębcu i Jastrzębcu). W ostatnich latach zrealizowano 6 dużych inwestycji w ramach odnowy wsi, objęto nimi następujące miejscowości: Rostkowo, Obrębiec, Czernice Borowe, Chojnowo, Węgra, Pawłowo Kościelne.

Historia, dziedzictwo i kultura: Cennym akcentem w architekturze krajobrazu wsi są parki podworskie, na terenie gminy są trzy, zachowane w dość dobrej kondycji - w Chojnowie, Pawłowie Kościelnym, Rostkowie. W parkach tych skupiają się w znacznej mierze drzewa pomnikowe / dęby, graby pospolite, lipy drobnolistne, kasztanowce, klony, buki, wiązy, modrzewie, jesiony, świerki pospolite/. Godne uwagi są układy zieleni związane z cmentarzami parafialnymi i przykościelnymi. Historia Gminy Czernice Borowe: Pod względem administracyjnym Czernice należały do 1815 r. do gminy w Jabłonowie. W tym czasie, przez podziały i karczunek lasów powstawały jeszcze nowe osady, przez co w 1900 r. na tym samym terenie znajdowało się ponad 40 wsi i przysiółków.W 1862 r. Czernice wchodziły w skład gminy Węgra z siedzibą w Obrębcu. W 1864 r. utworzona była gmina rządowa w Chojnowie z siedzibą w Węgrze, która w 1884 r. liczyła 6390 mieszkańców. Gmina funkcjonowała do 1955 r. w którym rozpadła się na małe gromady, z jedną w Czernicach. W 1973 r. ta ostatnia przekształcona została w gminę i ten układ jest aktualny.

Sprawdź wiadomości w portalu Mieszk@niec

Czernice Borowe Widok z lotu ptaka Czernice Borowe Widok z lotu ptaka
Liczba wyświetleń: 294