]]>

Szukaj w:

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Przykładamy szczególną wagę do poszanowania prywatności klientów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (dalej Urząd), w tym m.in. użytkowników odwiedzających serwis www.mazovia.pl. Zależy nam na tym, aby każda osoba miała pełną świadomość jakie dane pozyskujemy, w jakim celu oraz jak może chronić swoją prywatność. Jednocześnie dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane nie tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ale również najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

Mając na uwadze poszanowanie konstytucyjnego prawa do prywatności, wdrożyliśmy niezbędne procedury oraz polityki dotyczące ochrony danych osobowych. Ich stosowanie służy realizacji wymogów i standardów wynikających m.in. z rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – popularnie zwanego RODO. Ponadto Urząd spełnia standardy określone w normie ISO/IEC 27001:2017-06, dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Dzięki certyfikacji tej normy gwarantujemy zgodność wszystkich naszych zasad i procedur w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych z najlepszymi praktykami wypracowanymi przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną.

Dokładamy szczególnych starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty. Dane są zbierane i przetwarzane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Dokładamy starań, aby przetwarzać dane jedynie w niezbędnym zakresie oraz, by zawsze były prawidłowe i w razie potrzeby aktualizowane. Dane osobowe są przetwarzane w okresie nie dłuższym niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania lub nie dłużej niż to wynika z przepisów prawa. Za nadrzędną wartość przyjmujemy dbałość o integralność oraz poufność danych osobowych.

Zgodnie z RODO, prowadzimy systematyczne audyty ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie oraz w podmiotach, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w naszym imieniu. Dzięki temu mamy pewność, że bezpieczeństwo danych, za które odpowiadamy, jest stale utrzymywane na najwyższym poziomie. Audyty w podmiotach przetwarzających są realizowane w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych, na zasadach określonych w:

  • Regulaminie audytu ochrony danych, których administratorem jest Województwo Mazowieckie lub Zarząd Województwa Mazowieckiego, który stanowi załącznik do Uchwały 1676/179/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 3 listopada 2020 r.
  • Regulaminie audytu ochrony danych, których administratorem jest Marszałek Województwa Mazowieckiego lub Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 323/20 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2020 r. (plik do pobrania)
  • Regulaminie audytu bezpieczeństwa informacji, stanowiącym załącznik do Uchwały 58/287/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2022 r.

Korzystając z serwisu https://e-uslugi.wrotamazowsza.pl/, każdy użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.

Strona serwisu https://e-uslugi.wrotamazowsza.pl/ zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Urząd nie odpowiada za ich treść oraz zasady prywatności, dlatego zachęcamy do każdorazowego weryfikowania polityk prywatności/ plików cookie tam obowiązujących.

Liczba wyświetleń: 66