]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Sadowne

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Sadowne

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Sadowne, ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. (25) 675 33 08

e-mail: www.bip.sadowne.pl

Strona www: ug_sadowne@pro.onet.pl

Powierzchnia: 14 472 ha

Liczba mieszkańców: 6 142

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Sadowne wchodzi w całości w granice Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Do głównych walorów przyrodniczych parku należą: dobrze zachowany krajobraz o cechach krajobrazu naturalnego oraz znaczne jego bogactwo, szczególnie w dolinie Bugu i przyległych do niej jednostkach fizjologicznych, dobrze zachowane zbiorowisko roślinne, które w znacznym stopniu cechy zbiorowiska naturalnego, wyjątkowo duże bogactwo fauny i flory oraz występowanie wielu gatunków chronionych i rzadkich.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Użytki rolne zajmują 9 442 ha co stanowi 65,2%, lasy 3 848 ha co stanowi 26,6% powierzchni gminy.Sadowne jest gmina o małym udziale gleb dobrych. Wśród użytków rolnych gleby klasy IVa i b Stanowią 18,4%, a gleby klas V i VI aż 81,6%.

Historia, dziedzictwo i kultura: Sadowne powstało w 1514 roku. Była to umowa z wójtem tej wsi podpisana na dwadzieścia lat, później najprawdopodobniej przedłużona.

Liczba wyświetleń: 129