]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Wolanów

Urząd Gminy Wolanów

ul. Radomska 20
26-625 Wolanów
telefon: (+48) 486186051, 486186067, 486186015, 486186020
fax: (+48) 486187941

Zrealizuj usługę przez Internet:

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych

Dopisanie do spisu wyborców.

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Rozpatrywanie skarg obywateli

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Ustalanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kat I, II, III.

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu obwoźnego

Wydawanie zaświadczenia w sprawach podatkowych

Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności przewozu osób taksówką

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności przewozu osób taksówką

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Liczba wyświetleń: 2763852